Υπηρεσίες


Στο παιδιατρείο προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Ιατρικές:

  • Αξιολόγηση και διάγνωση παιδικών ασθενειών
  • Τακτική παιδιατρική έξεταση για τις ηλικίες των τριών ημερών, έξι εβδομάδων, έξι μηνών, δέκα οκτώ μηνών εως δύο ετών, τριών και πέντε ετών
  • Εμβολιασμός και παρακολούθηση του προγράμματος εμβολιασμού
  • Αναπτυξιολογική εκτίμηση
  • Α' ΤΕΣΤ Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας
  • M-Chat ανιχνευτική δοκιμασία διαγνώσης αυτισμού (18 μηνών εως 3 ετών)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για γονείς:

  • Ενημέρωση για πρόληψη παιδικών ασθενειών
  • Ενημέρωση για πρώτες βοήθειες
  • Ενημέρωση για την ασφάλεια παιδιών
Το ιατρείο διαθέτει σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό.