Σεμινάρια γονέων

 

Στο ιατρείο μας διοργανώνουμε συστηματικά σεμινάρια ενημέρωσης γονέων.

Πιο συγκεκριμένα: