Α' ΤΕΣΤ (Αλφα Τεστ)

 

Α' ΤΕΣΤ (Αλφα Τεστ)

 

Το Α'Τεστ είναι το πρώτο ελληνικό τέστ για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών. Είναι το αποτέλεσμα της επιστημονικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε  απο τους Στέλιο Μαντούδη και Θωμαϊδου Λωρέττα, στο Ιατρείο της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία".

Προτείνεται γιατί καλύτπει μια πραγματική ανάγκη: Τα ποσοστά μαθησιακών δυσκολιών είναι αρκετά υψηλά. Γνωρίζουμε ότι για να γίνει διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών, το παιδί θα πρέπει να έχει τελειώσει τις δύο πρώτες τάξεις, και συνεπώς να έχει αποτύχει. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική καθυστέρηση στη διάγνωση, οπότε έχουμε σχολική αποτυχία και ψηχολογικά προβλήματα καθώς και ύστερη παρέμβαση με μικρά ποσοστά επιτυχίας. Επίσης, τα καινούργια βιβλία και η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό καθιστούν αναγκαία απο νωρίς την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προκειμένου το παιδί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος. Τέλος είναι γνωστό οτι όσο πιο έγκαιρα αρχίζει η παρέμβαση, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.

Επίσημα όργανα και φορείς: Το Α'Τεστ έχει αναγνωρτεί απο επίσημα όργανα και φορείς όπως την Παιδιατρική Εταιρεία, την Ιατρική Σχολή, Υπουργείο Υγείας και Παιδείας καθώς και επιστημονικά συνέδρια.

Εύκολο στην εφαρμογή: Είναι η πιό κατάλληλη δοκιμασία για να γίνει προληπτικός έλεγχος σχολικής ετοιμότητας σε μεγάλους πληθυσμούς νηπών, γιατί είναι εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή του.

Στατιστικά σημαντικό: To Α'Τεστ είναι στατιστικά σημαντικό γιατί εφαρμόστηκε σε 2000 ελληνόπουλα, ένας αριθμός μεγαλύτερος απο οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία. Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών απέδειξαν οτι έχει ποσοστό αξιοπιστίας 99,8%. Επίσης, εφαρμόζεται με τα ίδια κριτήρια και την ίδια μεθοδολογία για όλα τα ελληνόπουλα. Αυτό κάνει αυτόματα τη δοκιμασία αντικειμενική, διότι είναι ίδια για όλα τα παιδιά και επίσης οι παιδιατροι και οι θεραπευτές την γνωρίζουν και εύκολα μπορούν να την ερμηνεύσουν.

Πλεονεκτήματα: Εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ελλάδα απο πιστοποιημένους συνεργάτες. Σε κάθε παιδί που θα εξεταστεί, θα δοθεί αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων, όπου καταγράφονται όλες οι δεξιότητες που ελέγθηκαν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Ετσι οι γονείς έχουν μια πλήρη, αντικειμενική και σαφή ενημέρωση για τις πραγματικές ικανότητες αλλα και τις ανάγκες του παιδιού τους.

Κόστος: Δεν υπερβαίνει τη μια επίσκεψη.

Διασφάλιση ποιότητας του Α'Τεστ: Το τεστ δεν διατίθεται στο εμπόριο αλλα γίνεται μόνο απο πιστοποιημένους Συνεργάτες του Α'Τεστ και η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο απο Η/Υ.